NanoBioGeo Consortium

Konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo zostało powołane w 2008 r. w celu prowadzenia badań multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, ukierunkowanych na kierunki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski. Prace konsorcjum skupiają się w ramach Strategicznych Obszarów Badawczych opisanych w Krajowym Programie Ramowym i dotyczą m. in. nowych materiałów i technologii, zdrowia i środowiska. Badania konsorcjum spotkały się z szerokim odzewem ze strony innych jednostek naukowych i przedsiębiorców, co potwierdza liczba naszych Partnerów.

Aktualności

Badania

•  Ferromagnetyczne nanostruktury węglowe
•  Ultraszybkie mikroprzepływy

•  Biokompatybilne nanomateriały magnetyczne

•  Biotechnologia komórkowa, genomika i proteomika
•  Oddziaływania kompleksów białkowych
•  Mechanizmy powstawania przerzutów nowotworowych

więcej...

Laboratoria

  • Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego
  • Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii
  • Pracownia Informatyczna

więcej...

Struktura

Cern