Badania

 

Konsorcjum NanoBioGeo rozwija nowe kierunki badawcze w oparciu o dotychczasowe doświadczenie swoich uczestników. W jednostkach wchodzących w skład konsorcjum prowadzone są badania, które dzięki dofinansowaniu EFRR POIG NanoFun POIG.02.02.00-00-025/09 zyskują nowy wymiar naukowo-technologiczny, komplementarny względem tematów wcześniej realizowanych, a dotąd w Polsce niemożliwy lub logistycznie trudny do realizacji z powodu całkowitego braku lub bardzo ograniczonej dostępności do koniecznego instrumentarium badawczego.

Program badawczy konsorcjum będzie realizowany do 2019 r. w ramach współpracy pomiędzy jego członkami i jednostkami zewnętrznymi. W programie badawczym Konsorcjum ponad 95 % stanowią projekty bezpośrednio dotyczące priorytetów tematycznych POIG: INFO-TECHNO-BIO. 


Priorytetowe kierunki badań w konsorcjum NanoBioGeo

Ferromagnetyczne nanostruktury węglowe - do zastosowań przemysłowych


Mikrofabrykacja sensorów, enkapsulacja i badania ultraszybkich mikroprzepływów - dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz diagnostyki medycznej


Nowoczesne biokompatybilne funkcjonalne nanomateriały magnetyczne - dla nanomedycyny

 
Biotechnologia komórkowa, genomika i proteomika - dla aplikacji w rolnictwie i w praktyce medycznej, do opracowania nieinwazyjnych testów diagnostycznych i nowych szczepionek


Badania oddziaływań kompleksów białkowych zaangażowanych w metabolizm RNA, w szczególności rybosomu - dla opracowania nowych terapii antynowotworowych, antywirusowych, związanych z otyłością, autoimmunoagresją, zaburzeniami mentalnymi oraz szczepionek przeciwko pierwotniakom


Zrozumienie procesu nowotworzenia i mechanizmu powstawania przerzutów


Analiza form oligomerycznych czynników aktywnych biologicznie w chorobach neurodegeneracyjnych


Charakteryzacja biominerałów jako źródła inspiracji dla nowych nanomateriałów funkcjonalnych

 
Nowoczesne geomateriały - dla zastosowań w przemyśle wydobywczym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i ochronie środowiska


Badania mikrośladów - dla opracowania nowych materiałów dla przemysłu ceramicznego, budowlanego i obronnego, metalurgii, optoelektroniki, implantologii oraz nowych metod utylizacji i neutralizacji skażeń


Analizy mikrochemiczne z wysoką rozdzielczością - dla inżynierii materiałowej w nano-, mikro- i makroskali, monitoringu zanieczyszczeń środowiska, prognostyki zagrożeń dla ekosystemu i rolnictwa


Nowe metody badawcze w archeologii - nowe spojrzenie na rozwój cywilizacji Europy Środkowej i basenu Morza Śródziemnego