NanoBioGeo Consortium


NanoBioGeo

Konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo zostało powołane w 2008 r. w celu prowadzenia badań multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, ukierunkowanych na kierunki o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski. Prace konsorcjum skupiają się w ramach Strategicznych Obszarów Badawczych opisanych w Krajowym Programie Ramowym i dotyczą m. in. nowych materiałów i technologii, zdrowia i środowiska. Badania konsorcjum spotkały się z szerokim odzewem ze strony innych jednostek naukowych i przedsiębiorców, co potwierdza liczba naszych Partnerów.

 

Misja

Podstawowym celem, dla którego Konsorcjum zostało powołane jest realizacja programów badań multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, ukierunkowanych na cele o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski. Cel Konsorcjum jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Nauki i priorytetami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Szczególną uwagę Konsorcjum skupia na obszarach przyczyniających się do zwiększania innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Badania prowadzone przez członków Konsorcjum dotyczą Strategicznych Obszarów Badawczych opisanych w Krajowym Programie Ramowym, w szczególności:

 

  • Zdrowia
  • Środowiska
  • Rolnictwa i żywności
  • Bezpieczeństwa
  • Nowych materiałów i technologii
  • Technologii informacyjnych

 

Prace Konsorcjum spotkały się szerokim odzewem ze strony jednostek naukowych oraz przedsiębiorców.

 

Jednostki naukowe konsorcjum

 

Uniwersytet Warszawski

1. Wydział Geologii - koordynator konsorcjum

2. Wydział Fizyki

3. Wydziały Chemii - współpraca naukowa bez alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne

4. Wydział Biologii - współpraca naukowa bez alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne

5. ICM (obecnie CeNT) - współpraca naukowa bez alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne

 

6. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

7. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

8. Wydział Biologii

9. Wydział Historyczny (Instytut Prahistorii) - współpraca naukowa, bez alokacji środków

 

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

10. Wydział Biologii i Biotechnologii

 

11. Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Marcelego Nenckiego

12. Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

13. Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk - współpraca naukowa, bez alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne

14. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk


Jednostka przemysłowa konsorcjum

Ammono Sp. z o.o. (obecnie S. A.) - współpraca badawczo-rozwojowa, bez alokacji środków