Partnerzy

Listy intencyjne skierowane do Konsorcjum NanoBioGeo
w sprawie realizacji wspólnych badań w ramach
Krajowego Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych NanoFun

Jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe

 1. Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa
 2. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 3. Instytut Wysokich Ciśnień PAN „Unipress”, Warszawa
 4. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 5. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie k. Koszalina, woj. zachodniopomorskie
 6. Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Warszawa
 7. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, woj. lubelskie
 8. Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach k/Warszawy
 9. Instytut Technologii Drewna, Poznań

Szkoły wyższe

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 3. Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 4. Katedra Biotechnologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
 5. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 6. Politechnika Warszawska, Instytut Biotechnologii oraz Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii
 7. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 8. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, woj. mazowieckie
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej, woj. zachodniopomorskie
 10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Inżynierii Środowiska, woj. zachodniopomorskie
 11. Politechnika Koszalińska, woj. zachodniopomorskie
 12. Uniwersytet Śląski, Zakład Fizyki Medycznej, Katowice, woj. śląskie
 13. Instytut Nauk o Ziemi, UMCS, Lublin
 14. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław
 15. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biologii Komórki, Kraków
 16. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Biologii Eksperymentalnej, Bydgoszcz

Podmioty gospodarcze

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
 2. Bumar Elektronika S.A., Warszawa
 3. Control System FMN, Warszawa
 4. Asplant Sp. Jawna, Jaworzno, woj. śląskie
 5. LipoPharm.pl, Zblewo, woj. pomorskie
 6. Firma Agroconsulting.pl, Kraków
 7. Adamed Sp. z o. o. Czosnów k/Warszawy,
  • list w sprawie współpracy z IChF PAN, UW oraz IBB PAN
  • list w sprawie współpracy z UMCS
  • list w sprawie współpracy z UAM
 8. Kwazar Corporation Sp. z o. o., Jaktorów, woj. mazowieckie
 9. Business Angel Seedfund Sp. z o. o., Gdynia
 10. Selvita Sp. z o. o., Kraków
 11. Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o. o., Warszawa
 12. Krajowa Izba Biopaliw, Warszawa
 13. Inceramics S.A., Warszawa
 14. Kamika Instruments Polska, Warszawa
 15. ZEAP Polska, Warszawa
 16. Albrechta sp. z o.o., Biała Podlaska, woj. podlaskie
 17. Wienerberger, Warszawa
 18. GEO-KAT, Warszawa
 19. WS ATKINS, Warszawa
 20. Philips Lighting Poland S.A., Piła, woj. wielkopolskie
 21. Bioelektrownia sp. z o. o., Warszawa
 22. Waters Sp z o.o., Warszawa
 23. Novazym Polska, Poznań

Służba zdrowia

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Genetyki Medycznej", Poznań

Inne jednostki

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie
 2. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa

Organizacje

 1. Międzyinstytutowe Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych - porozumienie
 2. Międzyinstytutowe Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów - porozumienie
 3. krajowa sieć w zakresie nanomedycyny „NanoMedPL” - umowa
 4. sieć naukowa „Metabolizm RNA u eukariota” - umowa

Zagraniczne akademickie ośrodki naukowe

 1. Uniwersytet Harvarda, USA
 2. McGill University, Montreal, Kanada
 3. The University of Texas, Houston, USA
 4. University of London, Wielka Brytania
 5. The National Centre for Biotechnology, NCB, Madryt, Hiszpania
 6. Wadsworth Center, Department of Health, Albany, New York, USA
 7. Museum National d’Historie Naturelle, Paryż, Francja
 8. University of California at San Diego, La Jolla, California, USA
 9. University of Wisconsin at Madison, USA
 10. Uniwersytet w Sevilli, Hiszpania
 11. University of Toronto, Kanada
 12. Johns Hopkins University w Baltimore, USA
 13. University of Rochester, USA
 14. Ecole Polytechnique w Palaiseau, Francja
 15. The University of Edinburgh, Wielka Brytania
 16. Max Planck Institute of Molecular Physiology, Dortmund, Niemcy
 17. Technische Universität Bergakademie, Freiberg, Niemcy
 18. Uppsala University, Department of Cell and Molecular Biology, Szwecja
 19. Universitet Wileński Katedra Geologii i Mineralogii, Litwa
 20. Vilniaus Gediminos Technikos Universiteatas - Politechnika Wileńska, Litwa
 21. Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk, Praga, Czechy
 22. VIAS - Vienna Institute of Archaeological Sciences, Austria
 23. The American University in Cairo, Egipt
 24. Deutches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Egipt
 25. Umowa o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Technicznym w Quensland, Australia
 26. Słowacka Akademia Nauk, Wydział Krioelektroniki Instytutu Inżynierii Elektrycznej Bratysława, Słowacja
 27. Uppsala University, Department of Engineering Sciences, Szwecja
 28. Universita degli Studi di Napolli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra, Neapol, Włochy
 29. Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie, Wydział Geologii, Rosja
 30. Instytut Chemii Nieorganicznej Czeskiej Akademii Nauk, Czechy
 31. Centrum Biologiczne Czeskiej Akademii Nauk, Czechy
 32. Kansas State University, Department of Biochemistry, Manhattan, USA
 33. University of Edinburgh, Grant Institute of Earth Science, Wielka Brytania
 34. University of Connecticut Health Center, Department of Genetics and Developmental Biology, Translational Genomics Core, USA

Zagraniczne firmy wysokotechnologiczne

 1. Ingeniatrics Technologias, Sevilla, Hiszpania (mikrofluidyka, nanotechnologia, biotechnologia)
 2. Neuro Diagnostic Devices, Trevose, Pennsylvania, USA (nowe wyroby i techniki medyczne)
 3. Enviro-Nanotech Solutions, Brisbane, Australia (ochrona środowiska, nowe materiały i technologie)
 4. Lhoist Group, Limelette, Belgia (ochrona środowiska, nowe materiały i technologie)
 5. BioTraces, Inc., Herndon, Virginia, USA (diagnostyka medyczna)

Zagraniczne agencje rządowe

 1. United States Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, USA