Początki Konsorcjum

założenie Konsorcjum

 

W sierpniu 2008 r. podpisano umowę, na mocy której powstało konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo, w skład którego weszły następujące instytucje:

Uniwersytet Warszawski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Ammono Sp. z o.o.

Wróć

Ostatnie aktualności